خدمات پرستار بچه و نوزاد
17 خرداد 1397
نگهداری از کودکان و سالمندان
17 خرداد 1397

وصل سرم در منزل

پرسنل ما تماما دارای مدرک لیسانس پرستاری از دانشگاههای معتبر ،مجرب و آماده اعزام بر بالین بیمارو یا سالمند شما برای ارائه خدمات وصل سرم میباشند .اگر دستور وصل سرم برای بیمار شما از سوی پزشک صادر شده است نگران نباشید ما همیشه در کنار شما هستیم