خدمات پرستار بچه و نوزاد
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷
نگهداری از کودکان و سالمندان
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

وصل سرم در منزل

پرسنل ما تماما دارای مدرک لیسانس پرستاری از دانشگاههای معتبر ،مجرب و آماده اعزام بر بالین بیمارو یا سالمند شما برای ارائه خدمات وصل سرم میباشند .اگر دستور وصل سرم برای بیمار شما از سوی پزشک صادر شده است نگران نباشید ما همیشه در کنار شما هستیم