17 خرداد 1397

خدمات پرستار بچه و نوزاد

یک پرستار بچه یا پرستار نوزاد شبانه می‌تواند بهترین گزینه در این زمینه باشد. افرادی که تحت این عناوین کار […]
16 خرداد 1397

مراقبت از بیمار در منزل

هر شخصی در منزل خودش بیشتر از هر جای دیگری احساس امنیت و آرامش میکند ، فضای گرم منزل و […]
17 خرداد 1397

نگهداری از بیماران ICU و CCU در منزل

بیمارستان بهترین و مجهزترین مکان برای درمان بیمار در شکل حاد آن میباشد . اقامت طولانی بیمار در بیمارستان هم […]