نگهداری از بیماران ICU و CCU در منزل

نگهداری از کودکان و سالمندان
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷
ویزیت پزشک در منزل
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

نگهداری از بیماران ICU و CCU در منزل

بیمارستان بهترین و مجهزترین مکان برای درمان بیمار در شکل حاد آن میباشد . اقامت طولانی بیمار در بیمارستان هم از جنبه درمانی و هم از جنبه اقتصادی به نفع بیمار نیست. لذا ما بر آن شدیم تا با جذب پرسنل تخصصی و گردآوری تجهیزات لازم و مناسب ،محیطی با شرایط و امکانات لازم جهت دوران نقاهت بیمار در منزل شما فراهم نماییم .

چهت نگهداری از بیمار شما در منزل ما میتوانیم چهار سطح از مراقبت را برای بیمار شما پیشنهاد کنیم :

مراقبت تخصصی توسط نرس
نرس نیرویی است با تحصیلات عالی لیسانس یا فوق لیسانس که میتواند مراقبتهای درمانی لازم را در منزل از بیمار شما بعمل آورده و گزارشگر خوبی از وضعیت بیمار شما و روند درمانی ،عوارض داروها ،پیشرفت بهبودی به پزشک شما داده و دستورات دارویی تهاجمی مانند تزریق ،سرم و … پزشک شما را بخوبی اجرا نماید.

نرس میتواند در لحظات بحرانی بهترین تصمیم را در جهت رفع بحران درمانی برای بیمار شما اتخاذ نماید. متخصصین و اطبا با حضور نرس بر بالین بیمار شما اطمینان حاصل خواهند نمود که بهترین مراقبت برای بیمار شما انجام خواهد پذیرفت.

مراقبت بهیاری
بهیار نیرویی است که دوره خود را در آموزشگاههای بهیاری رسمی به پایان رسانیده و زیر مجموعه نیروی نرسینگ بوده در امور درمانی یار و مددکار نرس میباشد . هنگامیکه بیمار شما دوران حاد بیماری را بخوبی سپری کرده و امکان بروز خطر در روند درمان درکمترین سطح خود میباشد میتوان از همکاران بهیار برای مراقبت بیمار شما استفاده نمود . بهیار از نظر قانونی همانند نرس مجوز ارائه خدمات تزریقات،سرم،سنداژ را داشته از نظر دوره علمی ، مدت کمتری را نسبت به یک نرس در آموزش بوده است .

مراقبت کمک بهیاری
کمک بهیار نیرویی است دوره دیده جهت ارائه خدمات مراقبت اولیه به بیمار . از نظر قانونی کمک بهیار اجازه مداخله در امور تهاجمی مانند تزریق ، سرم ، سنداژ و …. سایر اقدامات درمانی را ندارد . هنگامیکه بیمار شما نیاز به انجام تزریق روزانه ،وصل سرم روزانه و یا گزارش دهی علمی به متخصص را ندارد میتوان از نیروی کمک بهیار برای وی مدد جست .

مراقبت ساده از بیمار
نیروی مراقب ساده ، ننیرویی است که دوره خاصی را در آموزشگاههای معتبر نگذرانده ، و بطور تجربی میتواند خدمات اولیه نگهداری از بیمار را برای بیمار شما انجام دهد این نیروها فاقد اطلاعات علمی آموزشگاهی بوده مجوز ارائه خدمات تزریق و سرم و…. را ندارند .

در تماس با ما میتوانید درخواست اعزام کارشناس جهت ارزیابی وضعیت بیمار خود را نمایید . کارشناسان ما میتوانند شما را در انتخاب نیروی مناسب برای نگهداری از بیمار کمک نمایند .