خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

نگهداری از کودکان و سالمندان

پرستاری و نگهداری از کودک و سالمند در منزل پرستار کودک برای نگهداری از کودک در منزل و همچنین پرستار سالمند جهت نگهداری […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

وصل سرم در منزل

پرسنل ما تماما دارای مدرک لیسانس پرستاری از دانشگاههای معتبر ،مجرب و آماده اعزام بر بالین بیمارو یا سالمند شما […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

ویزیت پزشک در منزل

در شرایط کنونی زندگی و با وضعیت ترافیک و شرایط خانواده ها، در مواقع ضروری و نیاز افراد به پزشک، […]